Znak

Obec Vrábče

oficiální stránky

Kontakt

Ves - Na Návsi 33

Vrábče

370 01 České Budějovice

Telefon: 387 250 512

E-mail: ou.vrabce@volny.cz

ID Datové schránky: sjpbipp 

 

Úřední hodiny

ST 7:00-11:30 + 12:30-18:00

Novinky

Malé listy
občanů Vrábče

Poslední novinky za září a říjen

Hlášení rozhlasu

Poslední hlášení rozhlasu:
Divadelní představení

Rezervace kurtu

Zde si můžete zarezervovat tenisový kurt na Zastávce

Aktuality na email

Otevřeno každou

sobotu od 14 do 16 hodin

Mobilní aplikace googlePlay appStore


 


Informační stěna

Obec Vrábče realizovala v roce 2022 projekt „Informační stěna“, a to v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k výstavbě informační stěny na veřejném prostranství u spolkového domu a k pořízení betonových květináčů před OÚ. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

 

 

 


V rámci projektu „Podpora spolkového a kulturního života v obci Vrábče“ došlo k pořízení nového vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí (stoly a židle, věšáková stěna, ozvučovací zařízení, označení budovy). Celá akce byla spolufinancována v rámci 5. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014–2020.

 

 

 

 

Měřiče rychlosti: Zastávka - Budějovická

 

Revitalizace veřejného prostranství před OU

 

V rámci projektu „Obec Vrábče - revitalizace veřejného prostranství před OÚ“ došlo k rekonstrukci veřejného prostranství před budovou OÚ Vrábče. Rekonstruovaný prostor bude sloužit hlavně občanům obce Vrábče jako místo k setkávání, k odpočinku apod.). Celá akce byla spolufinancována v rámci 4. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014–2020.

 

 

Oprava komunikace U Rybáka – II. etapa

 

 

Oprava povrchu chodníku Vrábče - Zastávka

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010172

 

Termín realizace: říjen 2019 - listopad 2019

 

Realizací projektu byl rekonstruován povrch chodníku, který je situován podél silnice II/143. Začátek stavebních úprav povrchu chodníku začíná u asfaltové stávající plochy (využívané jako parkoviště) a končí ve styku s asfaltovým povrchem nového chodníku u přechodu pro chodce.